Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω, δίδονται σύντομες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα του Ψυχολόγου, τη διαδικασία λήψης υπηρεσιών ψυχολόγων και των σχετιζόμενων διαδικασιών.

1. Τι είναι ο / η Κλινικός/-ή Ψυχολόγος;

Ο κλινικός ψυχολόγος έχει γνώσεις ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας και προσπαθεί να ερευνήσει και να αξιολογήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, χωρίς πάντα στόχος να είναι η αλλαγή.  Σκοπός είναι η χρήση διαφόρων μεθόδων που βοηθούν το συγκεκριμένο άτομο κάθε φορά, ώστε να οδηγηθεί το άτομο σε μια συνειδητοποίηση.  Στόχος είναι η λύση και όχι απλά η εξαφάνιση του προβλήματος!  Βασικό εργαλείο του ψυχολόγου είναι οι ερωτήσεις και απαραίτητη προυπόθεση σε κάθε συνάντηση είναι η γνώση του θεραπευόμενου πως δεν γνωρίζει κανείς τον εαυτό του καλύτερα από αυτόν.

2. Τι πρέπει να προσέξω στην επιλογή ενός ψυχολόγου;

Ο κάθε ψυχολόγος υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση ψυχοθεραπείας.  Η διαδικασία είναι διαφορετική, όμως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δηλαδή η ανακούφιση του ατόμου. Η σωστή πρακτική ενός ειδικού ψυχικής υγείας είναι η γνώση ποικίλων  τεχνικών με στόχο το σχεδιασμό μιας θεραπείας σωστής σύμφωνα με αυτό που μπορεί να δεχτεί το κάθε άτομο. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι σαν τους ανθρώπους με διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες. Επιλέγεις για φίλο, το άτομο με σύμφωνη ιδιοσυγκρασία με τη δική σου!

3. Έχω λάβει υπηρεσίες ψυχολόγου στο παρελθόν και έχω αρνητική εμπειρία. Αυτό με εμποδίζει από το να επισκεφθώ ξανά ψυχολόγο. Τι να κάνω;

Η ψυχολογική θεραπεία, διαφέρει σημαντικά από ψυχολόγο σε ψυχολόγο, χωρίς να σημαίνει πως κάποιοι είναι καλύτερους από κάποιους άλλους επαγγελματίες.  Όμως όπως προανέφερα, η σχέση αυτή, είναι μια σχέση κυρίως χημείας και εμπιστοσύνης και σε όλη αυτή την διαδικασία επηρεάζει αναπόφευκτα τόσο η προσέγγιση του ψυχολόγου όσο και δικά του προσωπικά χαρακτηριστηκά. Επομένως, πιθανώς μια διαφορετική μέθοδος και προσέγγιση, πιθανώς να ταιριάζει στο κάθε άτομο.

4. Πότε να ζητήσω αμέσως βοήθεια επαγγελματία ψυχικής υγείας;

Αυτό εξαρτάται καθαρά από το κάθε άτομο ως προς το τί σημαίνει βοήθεια και τί σημαίνει δυσκολία.  Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν υπάρχει πλέον ταμπού στη χρήση αυτής της ειδικότητας, ενώ μάλλον φαίνεται πως πολλοί αποτύνονται σε ειδικό ψυχολόγο για θέμα αυτοβελτίωσης, χωρίς να υπάρχουν δυσκολίες.  Συγκεκριμένα όμως, φαίνεται πως οι δυσκολίες προέρχονται μέσα από απλές καθημερινές συμπεριφορές που καταλήγουν να γίνονται σε υπερβολική συχνότητα, βαθμό και ένταση.  Ο ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει το κάθε άτομο, αν το άτομο βοηθήσει τον ψυχολόγο για να βοηθηθεί!!!

5. Τί πρέπει να γνωρίζω για τη θεραπεία ζεύγους;

Στόχος είναι τις περισσότερες φορές να μάθει ο ένας σύντροφος τον άλλον, αλλά παράλληλα να μάθει ο κάθε ένας τον εαυτό του μέσα στη σχέση, ώστε να μην παραμελείται κανένας από αυτούς τους ρόλους: ο ρόλος ως εαυτός ή ο ρόλος ως σύντροφος.  Η θεραπεία, καθοδηγεί το ζευγάρι σε κάποιες ασκήσεις για την επίτευξη του κάθε στόχου.  Φυσικά, πολλές φορές, ένα ζευγάρι εισάρχεται στη θεραπεία με στόχο τον χωρισμό και την καθοδήγηση μέχρι τον χωρισμό, επομένως οι ασκήσεις και οι στόχοι κάθε φορά διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του ζευγαριού.  Κάποιες ερωτήσεις για σκέψη:  

  • Πόσο καιρό έχεις να πεις κάτι θετικό στον σύντροφό σου;  / Πόσο συχνά κρίνεις αρνητικά τον σύντροφό σου;

  • Ποια εικόνα έχει ο σύντροφός σου για σένα; /  Πώς τελειώνει μια διαφωνία/σύγκρουσή σας;

6. Τί πρέπει να γνωρίζω για την οικογενειακή θεραπεία;

Η  οικογενειακή θεραπεία είναι σχεδόν πάντα απαραίτητη στη θεραπεία παιδιών ή και εφήβων. Η αλλαγή στο πλαίσιο και στη λειτουργία της οικογένειας, μπορεί να οδηγήσει πιο άμεσα στην αλλαγή του "προβλήματος".  Σύμφωνα με την οικογενειακή θεραπεία, το "πρόβλημα" δεν θεωρείται ποτέ ατομικό, καθώς τα πάντα φαίνεται να είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης όλων των μελών.  Με αυτή την πεποίθηση, πολλές φορές το πρόβλημα μπορεί να μετακινηθεί, να μειωθεί ή να εξαφανιστεί ακόμη κι αν το άτομο που έχει το "πρόβλημα" δεν κάνει  καμία προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά έχουν αλλάξει κάτι οι άλλοι στον τρόπο αλληλεπτίδρασής τους με το "πρόβλημα"! "Τί κάνετε περισσότερο από τότε που εμφανίστηκε το "πρόβλημα" και τί λιγότερο;  Τί θα ήταν το χειρότερο που θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε πλέον το "πρόβλημα";"

7. Τί καλύπτει το ΓΕΣΥ;

Στο ΓΕΣΥ, καλύπτει κυρίως χρόνιες ή σοβαρές διαταραχές.  Το κόστος είναι 10 ευρώ.  Οι ενήλικες δικαιούνται από 6 έως 18 συναντήσεις τον χρόνο, ενώ τα παιδιά από 6 έως 24 συναντήσεις.  Διαδικασία:  Τηλεφωνήστε στον γενικό σας ιατρό ή άλλο ειδικό ιατρό που σας βλέπει, ενημερώστε τον πως χρειάζεστε παραπεμπτικό για ψυχολόγο (αναφέροντας τα συμπτώματά σας) και τονίστε πως μέχρι τον Ιούνιο πρέπει να δίνουν οι ίδιοι την διάγνωση που να εμπίπτει όμως στη συμπτωματολογία που καλύπτει τους ψυχολόγους (συγκεκριμένες διαγνώσεις από τον άξονα ICD 10).  Μόλις το παραπεμπτικό είναι έτοιμο, τότε μπορεί να διευθετηθεί μία συνάντηση.